Nieuws Passend Onderwijs

Beleidsregel voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Reguliere sbo en vo-scholen en so/vso-scholen/vestigingen die willen integreren, maar deze stap geleidelijk willen zetten, kunnen deelnemen aan een vierjarig experiment. In deze periode kunnen ze dan al groepen leerlingen onderling mengen, maar blijven beide scholen nog bestaan. Na de vier jaar is nog een gemotiveerde verlenging mogelijk van 2 jaar maar daarna gaan de scholen in principe  verder als één reguliere school. Scholen die vanaf volgend schooljaar willen deelnemen dienen voor 1 mei een volledige aanvraag te hebben ingediend. Ook vanaf het schooljaar 2019-2020 is deelname mogelijk.

De beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs is gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin staat ook meer informatie over hoe en waar een aanvraag kan worden ingediend.
 Hier vindt u ook de tekst van de voorlichtingspublicatie met extra toelichting over het experiment.

Beide documenten zijn ook als bijlage toegevoegd.


Beleidsregel_experiment_samenwerking_regulier_en_speciaal_onderwijs.pdf

Voorlichtingspublicatie-bij-Beleidsregel-experimenten-samenwerking.pdf