Nieuws Arbeidstoeleiding

Aantallen beschutte werkplekken per gemeente in 2018

Het ministerie van SZ&W heeft het overzicht gepubliceerd van het aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2017 en de voorlopige aantallen voor 2018.

In de bijlage vindt u dit overzicht. Of kijk op de website.

Beschutte werkplekken 2017-68246.pdf