Nieuws Algemeen

Speciaal onderwijs mag niet meedoen met experiment regelluwe scholen

Minister Slob (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer laten weten dat scholen in het speciaal onderwijs niet mogen participeren in het experiment regelluwe scholen. Dit was een bewuste keuze, schrijft minister Slob, omdat leerlingen in het speciaal onderwijs extra kwetsbaar zijn. LECSO en de PO-Raad zijn voorstander van meer ruimte voor scholen om onderwijs op hun eigen manier te organiseren. Beide organisaties vinden het van belang dat ook het speciaal onderwijs de mogelijkheid krijgt om te innoveren en zullen dit opnieuw onder de aandacht brengen.

Het experiment regelluwe scholen biedt scholen in het basisonderwijs met het predicaat Excellente School de mogelijkheid om af te wijken van de bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO). Doel van het experiment is om te onderzoeken of dit ruimte biedt tot initiatieven die de doelmatigheid of kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. In januari gaf minister Slob aan de pilot uit te willen breiden zodat ook andere kwalitatief goede scholen kunnen profiteren van meer regelvrije ruimte.

De PO-Raad is blij met de uitbreiding van de pilot, zodat ook scholen die niet het predicaat excellente scholen hebben, deel kunnen nemen aan het experiment regelluwe scholen. De sectororganisatie heeft hier lang voor gepleit. Echter vinden LECSO en de PO-Raad het ook van groot belang dat kwalitatief goede scholen in het speciaal onderwijs kunnen experimenteren met regelvrije ruimte.