Nieuws Arbeidstoeleiding

Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Het zal u niet zijn ontgaan: er is op dit moment veel publiciteit rondom de plannen van staatssecretaris Van Ark met betrekking tot de overgang van Loonkostensubsidie naar Loondispensatie. U bent ongetwijfeld op de hoogte van de consequenties voor onze leerlingen, als zij de arbeidsmarkt gaan betreden. Wij vinden de gevolgen bijzonder onwenselijk.

We roepen daarom iedereen op die het met ons eens is om de petitie WIJ STAAN OP! te ondertekenen. Ga hiervoor naar deze link.
Lees hier de Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark