Nieuws Arbeidstoeleiding

Bijeenkomst Loopbaanleren in vso en pro

Vanuit de BorisLijn wordt op 16 mei een vierde landelijke bijeenkomst gehouden over loopbaanleren voor leerlingen in het vso en pro. De bijeenkomst vindt plaats op het Kentaliscollege, Slotlaan 37 in Utrecht. Aanmelden kan op deze website tot 7 mei.

Meer en meer leerlingen in het vso en pro zullen uit gaan stromen naar (gedeeltelijk) betaalde (beschutte) arbeid.  
Rond hun 18de verjaardag wordt beoordeeld of vso-leerlingen arbeidsvermogen hebben. Bij een positieve beoordeling worden zij opgenomen in het doelgroepenregister i.h.k.v. de banenafspraak en worden zij geacht te gaan werken. Bij een negatieve beoordeling, d.w.z. ‘deze leerling heeft géén arbeidsvermogen’ komen zij in aanmerking voor een Wajong uitkering en zal de gemeente dagbesteding moeten gaan aanbieden.
Van pro-leerlingen wordt verwacht dat zij uitstromen naar een baan. Hoe kun je de leerlingen (en hun ouders) nog beter voorbereiden op die soms onzekere toekomst? Pro-leerlingen willen vaak maar wat graag naar het mbo, maar halen ze daar dan wel een diploma? En zo ja, hoe krijgt dat een vervolg in de praktijk? Wordt dat diploma wel omgezet in een baan?

Programma 1: Mijn-Methoden & Algemene Vaardigheden (10.30 – 12.15 uur)
Om werk te vinden, en ook te behouden, zijn algemene vaardigheden van onmiskenbaar groot belang. Zeker voor leerlingen van vso en pro-scholen geldt dat zij zonder goede sociale-, werknemers- en werkgeversvaardigheden weinig kans maken op het vinden van duurzame arbeid. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst maakt u kennis met 3 effectieve methoden die leerlingen helpen bij het aanleren van deze cruciale vaardigheden: Mijn SoVa, Mijn WeVa, en Mijn Werk. Kijk ook op www.onderwijstraining.nl/mijn-methoden voor meer informatie over de Mijn-Methoden!

Programma 2: BorisLijn & Werkprocessen (13.00 – 15.00 uur)
Om succesvol te zijn in (het vinden van) werk is het belangrijk dat leerlingen niet enkel algemene vaardigheden bezitten, maar dat zij ook diverse werkprocessen beheersen. De BorisLijn is, kort gezegd, een aanpak voor arbeidstoeleiding van vso- en pro-leerlingen door de beheerste werkprocessen in beeld te brengen. De relevante werkprocessen zijn afgeleid uit de kwalificatiestructuur van mbo niveaus 1 t/m 4.

Wanneer jongeren in het vso en pro hun resultaten in beeld kunnen brengen middels Boris Praktijkverklaringen biedt hen dit meer perspectief op arbeidsmogelijkheden.
Inmiddels hebben zich al scholen voor vso en pro zich aangemeld bij het Boris Praktijkloket en het het aantal behaalde praktijkverklaringen neemt wekelijks toe.

Wilt u met een collega komen? Gelieve dit aan te geven op het aanmeldformulier. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Voor een broodje wordt gezorgd.