Nieuws Onderwijs en Zorg

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB

Donderdag 14 juni 2018 van 9.30 tot 12.30 uur vindt de volgende landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB plaats. Deze wordt gehouden in NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.
Klik hier om u aan te melden.

Op de agenda staan, naast een korte blik op de ontwikkelingen tot nu toe binnen dit project, drie ‘verhalen’ gericht op ‘samen nog beter en nog sterker'.

  • Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra. Hij zal zich richten op “Beter kijken naar het ontwikkelingsperspectief van LVB-jeugdigen: Hoe doe je dat dan in de praktijk?” Verhaal over hoe in de praktijk de juiste instrumenten te gebruiken en de verbinding met kwaliteitsbeleid te maken.
  • Pieter Greidanus, directeur van de Twijn in Zwolle (voorheen cluster 3). Zijn school is bezig om de zaken anders in te richten. Een verhaal over organisatieverandering vanuit het perspectief van het kind.
  • Harry Spies, Divisie directeur Regionale- en VSO Scholen Attendiz regio Twente (voorheen cluster 4). Hij neemt ons mee hoe hij geld bij elkaar heeft gekregen voor de financiering van onderwijs-zorgarrangementen Zmolk/LVB om zodoende recht te kunnen doen aan de gewenste perspectieven.

Vooraankondiging 14 juni 2018.pdf