Nieuws Onderwijskwaliteit

MeetUP monitoring sociale veiligheid EMB

Op 9 april vond, in het kader van LECSO 2.0, een eerste MeetUP plaats: een kennisdelingsbijeenkomst voor leden rond een specifiek thema. De belangstelling was groot. Dit keer betrof dat de, in de wet kwaliteit, verplichte monitoring sociale veiligheid. 

Bij leerlingen met EMB, zo bleek al eerder tijdens een experttafel die we hierover organiseerden, zijn beschikbare vragenlijsten niet geschikt en moet je op een andere manier de informatie verzamelen. Voor veel scholen met EMB-leerlingen is dit nog een zoektocht en tijdens de MeetUP hebben we die zoektocht samen opgepakt.

Tijdens de bijeenkomst lichtte Laurens de Croes namens de Inspectie de wet en regelgeving nogmaals toe en de eerste ervaringen daarmee van inspecteurs. Marij Bosdriesz, voormalig ambassadeur sociale veiligheid en schrijfster van de  handreiking monitoring sociale veiligheid voor (v)s(b)o, gaf een korte samenvatting van de eerder opgehaalde informatie.
Hierna ging de groep uit elkaar om ervaringen en kennis met elkaar te delen en een antwoord te formuleren op vragen als: hoe sluit je aan bij wat er al is? Wat betekenen betrouwbaar, valide en representatief in onze situatie? Hoe kun je gegevens geaggregeerd aanleveren voor inspectie?

De opbrengsten die we tijdens de MeetUP hebben opgehaald zullen we verwerken in de handreiking. Daarna zullen we deze handreiking verspreiden onder de aanwezigen en de scholen die onderwijs verzorgen aan leerlingen met EMB.