Nieuws Passend Onderwijs

Samenwerking so, sbo en regulier,

Op 18 april vond onder grote belangstelling een vervolgbijeenkomst plaats over de verschillende initiatieven in het land op het gebied van verdergaande samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. Een bijeenkomst georganiseerd door de verschillende betrokken partners: NCOJ, PO-Raad, LECSO, SBO-werkverband en last but not least de Talentencampus in Venlo waar we deze keer te gast waren. De Talentencampus viert inmiddels z'n tweede lustrum rond samenwerking regulier, sbo, so en (gespecialiseerde) kinderopvang. Een samenwerking die dus al een langere geschiedenis kent.

Directeur Frans Vullings opende de dag en heette iedereen van harte welkom. In de middag begeleidde hij de gasten door de school. Wim Ludeke, bestuursvoorzitter van LECSO, benadrukte in een kort openingswoord, mede namens het SBO-werkverband, dat we dit zien als een positieve ontwikkeling mede in het kader van de borging van gespecialiseerde expertise voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. In het verlengde hiervan zullen ook de beide verenigingen steeds meer samen gaan optrekken. Door OCW werd nogmaals de experimenteerregeling toegelicht die voor deze samenwerking in het leven is geroepen. Daarnaast hadden deelnemers volop de mogelijkheid om te netwerken en in gesprek te komen met de voorlopers op het gebied van deze samenwerking.