Nieuws Expertise

AGORA Leren van gedrag

18 april organiseerden we vanuit de kennisdeling Leren van gedrag de tweede AGORA in Utrecht op de welbekende locatie. De AGORA wordt, door PI-7, LECSO en NRO georganiseerd voor alle praktijkmensen en wetenschappers die kennis willen delen en halen over gedrag en het leren omgaan met gedragsproblemen van leerlingen. 

Deze keer werden de volgende drie onderwerpen ingebracht door collega's uit het land:

  • Vanuit RENN 4 deelde Bernadette Evers haar kennis over en ervaring met het toegankelijk maken van impliciete kennis in het onderwijs via netwerkleren. Zij heeft ruime ervaring in het inzetten van netwerkleren zowel voor leerlingen als leerkrachten.
  • Vanuit de Bascule PI-scholen verzorgden Merel Schulte en Ester Bleichrocht een bijdrage over hun visie op het uitlokken en stimuleren van 'handig' gedrag. Zij hanteerden hierbij elementen uit CV, structuur en leerklimaten.
  • Renate van der Mooren, Gerlinde Podt en Inge Prins van Wijngaarden van SBO de Wijngaard brachten hun kennis en ervaring in m.b.t. het traject 'Versterk je Leerkracht'. Een traject op basis van het Process Communication Model. Zij vertelden iets over het proces, gaven voorbeelden uit de praktijk op school en informatie over het PC-Model. De deelnemers gingen zelf met het model aan de slag.

De bedoeling van de AGORA is dat de deelnemers zorgen voor een inktvlekwerking van deze kennisdeling. Iedereen wordt uitgenodigd een volgende keer weer meer collega’s uit het netwerk enthousiast te maken en mee te nemen. Vooral ook uit het regulier onderwijs waar het omgaan met gedrag regelmatig leidt tot handelingsverlegenheid.
De volgende AGORA vindt plaats op 6 juni. Inschrijven kan via de website van LECSO.