Nieuws Onderwijskwaliteit

Definitief EKEP-keurmerk voor vier scholen

Vier scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra hebben recent het definitieve EKEP (Eén kind één plan) Keurmerk ontvangen.
Deze scholen ontvingen het EKEP Keurmerk:

  • Mytylschool en revalidatiecentrum Roessingh (SO + VSO), Enschede
  • Mytylschool en revalidatiecentrum De Twijn- Vogellanden (SO+VSO), Zwolle
  • Mytylschool Lichtenbeek - en revalidatiecentrum Groot Klimmendaal (SO), Arnhem
  • Mytylschool en revalidatiecentrum Heliomare (SO), Wijk aan Zee

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of
meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders
 voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, opvoeding en revalidatie werken deze drie partijen optimaal met elkaar samen. In Nederland wordt daarom op tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie EKEP; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Vanuit die gedachte is het EKEP Keurmerk ontwikkeld.

In de afgelopen twee jaar hebben zestien scholen en centra aan de gestelde eisen van de voorloper van dit Keurmerk, het instapkeurmerk, voldaan. Dat instapkeurmerk had een geldigheidsduur van twee jaar.
Uit die groep van zestien hebben onlangs vier scholen en revalidatiecentra meegedaan aan de pilot waarin we een nieuwe stap hebben toegevoegd aan het EKEP Keurmerk, de visitatiefase. De insteek van de visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind, Eén Plan (EKEP). Het dashboard dat ook in de fase van het Instapkeurmerk werd gebruikt is hierin nog steeds leidend. Kernwaarden bij opzet visitatie zijn: vanuit een positieve sfeer met elkaar in dialoog gaan, brengen én halen en in kaart brengen wat goed werkt.

De visitatiecommissie die een school/centrum bezoekt bestaat altijd uit 3 personen; elk afkomstig van een andere school of centrum: een ouder, een behandelaar of leidinggevende vanuit een revalidatiecentrum, en een leerkracht/onderwijsassistent, intern begeleider of leidinggevende vanuit een school. Tijdens de vier leerzame en interessante visitatiedagen werd bevestigd dat de vier scholen en revalidatiecentra helemaal voldoen aan de gestelde eisen.