Nieuws Arbeidstoeleiding

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotumregeling (versie voorjaar 2018)

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Bijgevoegd document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.

De wet regelt een aantal belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de quotumregeling. De quotumregeling kan ingaan als het aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de situatie wanneer deze quotumheffing er komt.
 
Dit document geeft op pagina 4 de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veelgestelde vragen.
De belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2018 zijn de volgende:

  • De aanpassing die ervoor zorgt dat banen blijven meetellen, ook als de doelgroep niet meer voldoet aan de doelgroep criteria (het loslaten van de zogenaamde ‘t+2-regel’.
  • Het activeren van de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018.
  • Het voornemen om de quotumheffing met één jaar na activering van de quotumregeling uit te stellen.
  • Het voornemen om de quotumregeling weer te kunnen stopzetten (deactiveren) als de aantallen voor de banenafspraak weer zijn gehaald.

Kennisdocument Wet banenafspraak+en+quotum+arbeidsbeperking++voorjaar+2018-2.pdf