Nieuws Onderwijs en Zorg

Aanvraagformulier bijzondere bekostiging EMB-leerlingen

Het aanvraagformulier bijzondere bekostiging leerlingen met Ernstige Meervoudige Beperkingen is beschikbaar. U kunt dit formulier hier vinden. Het ingevulde formulier moet vóór 15 september 2018 worden ingestuurd, een beslissing op de aanvraag wordt uiterlijk in november 2018 genomen.
 
We blijven proberen dit formulier in tijd naar voor te halen. Alle scholen weten immers op 1 oktober (t-1) hoeveel leerlingen er staan ingeschreven. Het formulier kan daarom ook al in oktober worden ingevuld en het ministerie kan ruim voor aanvang van het nieuwe schooljaar (bv in januari of februari) een besluit nemen op de aanvraag. Scholen kunnen dan met een gerust hart in augustus met het nieuwe schooljaar starten.