Nieuws Algemeen

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor 18-plussers

Uit vragen en opmerkingen van leden blijkt dat het nog steeds in een flink aantal samenwerkingsverbanden lastig is om voor leerlingen die 18 jaar zijn geworden een TLV te verkrijgen. Er blijken nog steeds SWV te zijn die standaard géén TLV afgeven voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. We horen zelfs dat er in een aantal gevallen géén TLV meer wordt verstrekt aan leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding die ouder zijn dan 16 jaar!

We hebben over dit onderwerp al eerder geschreven, mede in het kader van de kontakten tussen het vso en de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding of participatieverordening.

Het moet duidelijk zijn, dat in de WEC (Wet op de ExpertiseCentra), die gewoon nog steeds van toepassing is, dat leerlingen tot hun 20ste in het vso kunnen verblijven. Als de school, in samenspraak met de ouders ervan overtuigd is dat de leerling nog ontwikkelingsmogelijkheden heeft, nog niet is uitgeleerd en dat ook helder in het OPP heeft onderbouwd, kan en mag een SWV een TLV niet weigeren. Het maakt niet uit in welk uitstroomprofiel de leerling onderwijs volgt, er is géén wettelijke grond om een TLV te weigeren.  De basis is het OPP van de leerling !