Nieuws Algemeen

Hét Congres 2018: LECSO en SBOwerkverband trekken samen op

Op vrijdag 30 november 2018 vindt op Sportcentrum Papendal alweer voor de zestiende keer Hét Congres plaats. Hét Congres (www.hetcongres.nl) is inmiddels uitgegroeid tot dé plaats waar het landelijk gespecialiseerd onderwijs elkaar ontmoet, van elkaar leert en kennis deelt. Er is een uitgebreide informatiemarkt en in een groot aantal presentaties en workshops worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van arbeidstoeleiding, autisme, gedrag, leerstrategieën, kortom alle zaken die het gespecialiseerd onderwijs dagelijks bezighouden, met elkaar gedeeld.

Dit congres, waar jaarlijks gemiddeld zo’n 800 bezoekers op afkomen, is een initiatief van LECSO, het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. In het kader van de nauwe samenwerking tussen LECSO en het SBOwerkverband beschouwen de besturen van beide verenigingen het als een logische stap om Hét Congres als een gezamenlijk evenement en daarmee als dé Kennisdag van en voor het gespecialiseerd onderwijs te kenmerken.

In de praktijk betekent dit dat in de voorbereidingsgroep van Hét Congres inmiddels ook Hinderijke Willemse, lid dagelijks bestuur van het SBOwerkverband, heeft plaatsgenomen. Maar het betekent natuurlijk ook dat iedereen die werkzaam is binnen het SBO nu alvast van harte uitgenodigd is om 30 november 2018 in de agenda te noteren!

Daarnaast roepen we iedereen die binnen het gespecialiseerd onderwijs werkt op om ontwikkelingen, interessante projecten, speciale ervaringen, etc. waarvan je denkt dat het de moeite waard is om die op Hét Congres met je collega’s te delen, te melden bij Peter van ’t Westeinde (info@hetcongres.nl). Peter is de inhoudelijk coördinator van Hét Congres. Hij brengt jullie suggesties dan in binnen de voorbereidingsgroep om te bezien op welke manier dit past binnen het programma.

Graag tot ziens op 30 november 2018.