Nieuws Arbeidstoeleiding

Individuele studietoeslag voor jongeren met arbeidsbeperking

Is het moeilijk voor u om te werken naast uw studie? Kunt u wel werken, maar bent u vanwege uw beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan hebt u mogelijk recht op de Individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om de opleiding te kunnen betalen. De studietoeslag bedraagt maximaal € 1448 per 6 maanden.

Omdat er nogal wat onduidelijkheid is over deze regeling wil de Inspectie SZW een onderzoek doen naar het beleid van de afzonderlijke gemeentes op dit gebied. Binnenkort sturen wij herover een brief aan alle scholen. Hieronder alvast wat meer informatie.

Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd. Het idee erachter is dat jongeren met een beperking minder mogelijkheden hebben om naast hun studie/school iets bij te verdienen.
Er zijn een aantal algemene voorwaarden aan de individuele studietoeslag verbonden;

  • Je bent minimaal 18 jaar
  • Je ontvangt studiefinanciering (WSF 2000) of een bijdrage op grond van de wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) of je volgt een studie waarvoor in principe het recht bestaat op WSF of WTOS maar deze niet ontvangt
  • Je hebt geen of weinig vermogen
  • Je bent door een arbeidsbeperking niet in staat het minimumloon te verdienen.

Gemeenten hebben beleidsvrijheid. Dat zie je terug in de verschillen tussen gemeenten, vooral als het gaat om de hoogte van de toeslag. Ter informatie hieronder linkjes naar de informatie die enkele gemeentes op hun website hebben geplaatst.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Breda
Gemeente Nijmegen.