Nieuws Algemeen

Financiele bijdrage om deel te nemen aan schooljudo

10 scholen voor speciaal onderwijs cluster 4 krijgen in 2018 de mogelijkheid om met een financiële bijdrage van VolkerWessels deel te nemen aan Schooljudo. In tijden waar het onderwijs het financieel zwaar heeft, kan de bijdrage  scholen net dat steuntje in de rug geven om deel te nemen aan het waardevolle Schooljudo programma.

De partijen hebben specifiek voor de cluster 4 doelgroep gekozen. Deze jongens en meiden worden vaak vergeten omdat niet direct aan hen is te zien dat zij extra aandacht nodig hebben. Onder cluster 4 onderwijs vallen scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Denk aan kinderen die moeite hebben om hun agressie te reguleren of bij de minste geringste aanraking in paniek raken. Voor deze kinderen kan Schooljudo veel betekenen. Op een veilige en rustige manier leren ze met fysiek contact om te gaan en krijgen ze een berg zelfvertrouwen.

Ivar Spierings, sponsormanager van Schooljudo, is hartstikke blij met de samenwerking: “Wij merken bij Schooljudo al jaren dat de vraag voor Schooljudo in het speciaal onderwijs toeneemt. In 2017 deden, mede door ondersteuning vanuit LECSO, al meer dan 3000 kinderen in het speciaal onderwijs mee. Door deze prachtige samenwerking kunnen nog  meer SO-scholen de kracht van Schooljudo ervaren”.

(School)judo als onderwijsmethodiek
In 1882 is judo bedacht als opvoedkundige onderwijsmethodiek door de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Hij was ervan overtuigd dat de beoefening van judo zou leiden tot het worden van een sympatiek(er) mens in een gezond(er) lichaam. De eeuwenoude filosofie van het judo zoals door Kano is bedacht heeft Schooljudo omgezet in een moderne methodiek. Om judo in te zetten als filosofie, als spel om te werken aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Zeven Schooljudo-waarden staan binnen een doorlopende leerlijn centraal: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden uit te lichten op de judomat én in het klaslokaal maakt Schooljudo kind en klas krachtig.

Meer weten over de mogelijkheden van Schooljudo op uw school mét ondersteuning van VolkerWessels? Bel of mail met Steffie Bossink: Haar emailadres is steffie@schooljudo.nl en bellen kan op 088-5400218.
Met vriendelijke groet,
LECSO