Nieuws Expertise

Opleiding Master Educational Needs bij WOSO-instituten.

Het herkennen, erkennen en waarderen van diversiteit is het vertrekpunt van de masteropleiding Educational Needs (Master EN). De drie instituten die uitvoering geven aan de Master EN te weten Hogeschool Windesheim, Fontys Hogescholen en de Hogeschool Utrecht zijn verenigd in het Werkverband Opleidingen Speciale Onderwijszorg (WOS.
 
De Master EN van de WOSO instituten is bedoeld voor leraren, coördinatoren, leidinggevenden en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het gebied van passend onderwijs.

Voor meer informatie over de Master EN kun je terecht bij een van de volgende instituten: Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim of Fontys Hogescholen.