Nieuws Expertise

Leren bij Biezonderwijs wordt eigentijdser

Leerkrachten en schoolleiders van Stichting Biezonderwijs hebben dit schooljaar een programma gevolgd om meer vorm en inhoud te geven aan 21e eeuws leren. De stichting is een van de zes zogenaamde Smart Education Hubs in Nederland. Deze scholengroepen worden ondersteund met trainingen, advisering en coaching vanuit het mvo-programma van Samsung. De uitvoering gebeurt door adviseurs van Innofun.

Op 25 mei vierden de deelnemers - leerkrachten en schoolleiders - aan het trainingsprogramma van Biezonderwijs de afronding van het trainingsprogramma van dit schooljaar. In de aula van SBO Noorderlicht in Tilburg presenteerden leerkrachten de opbrengsten van het programma én hun plannen en ideeën om een vervolg te geven aan de ingezette ontwikkeling. Zo vertelden leerkrachten van de Bodde, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, hoe ze ict gaan inzetten voor oudercommunicatie en meer spelenderwijs leren. Een ‘good practice’ vanuit deze school was de situatie waarin een leerling die niet kan lezen toch betrokken kon worden bij de lessen begrijpend lezen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de gratis app Prizmo Go op een iPad. De leerling scant nu met de camera de te lezen tekst, waarna deze wordt voorgelezen door de app. Zo kan hij meedoen, waar dat eerst niet kon.

Nieuwsgierigheid
Op SG De Keyzer in Goirle ligt veel nadruk op het aansluiten bij de interesse en nieuwsgierigheid van de leerlingen en het oefenen in zelfstandigheid door eigenaarschap te stimuleren: ‘De methode moet minder leidend worden’. Een van de projecten op deze school is een helpdesk, waarin leerlingen de begeleiding op ict-gebied van leraren en medeleerlingen verzorgen.

Het Praktijkcollege en VSO Parcours vonden elkaar dit schooljaar in een gezamenlijk experiment. Leerkrachten ontwierpen een virtuele escaperoom met inzet van nieuwe technologie. ‘Door deze aanpak ontstaat er voor de leerlingen een situatie waarin ruimte is verschillende oplossingsstrategieën te proberen.’
De drie SBO’s van Biezonderwijs presenteerden hun plannen voor de nabije toekomst. De inzet van technologie biedt kansen om meer op maat te werken, kan ontzorgend werken voor de leerkracht en leerlingen motiveren. Om de ambities waar te maken is wel een serieuze investering nodig in tijd en geld, zo benadrukten de leerkrachten van deze scholen.
Ontzorgen
Biezonderwijs-bestuurder Dave Ensberg was onder de indruk van hetgeen bereikt is door de leerkrachten en hun directeuren / staf. Hij zegde toe er alles aan te doen energie op de ontwikkelingen te houden.

Namens Samsung vertelde Aron Wils hoe zijn organisatie scholen wil blijven ondersteunen. Naast het ontwikkelen van toepassingen voor VR, zoals in het project ‘Beat the street’ voor verkeerseducatie, wil Samsung dat doen door binnenkort een app te lanceren die het  leraren gemakkelijker moet maken om elkaar te vinden voor het delen van ervaringen en ideeën. Innofun-adviseur Erno Mijland gaf de deelnemers tot slot nog een virtueel cadeautje mee: een prikbord met toepassingen om leerlingen creatief aan de slag te laten gaan met muziek en geluid. Alle programma’s werken via de browser, zijn gratis te gebruiken zonder een account te hoeven aanmaken.
De komende tijd zal Innofun de scholen van Biezonderwijs op gerichte vraagstukken blijven ondersteunen.