Nieuws Passend Onderwijs

Digitaal boeket bloemen bij start Landelijke Actieweek Thuiszitters

Bij de start van de Landelijk Actieweek Thuiszitters is vrijdagmiddag 1 juni 2018 een digitaal bloemetje aangeboden aan alle (nieuwe) wethouders onderwijs in Nederland. Het boeket met veel tips en best practices werd aangeboden "omdat de kinderen die thuiszitten zonder onderwijs en/of zorg de wethouders hard nodig hebben!
Zet in op preventie. Met dit bloemetje bieden we u de eerste aanknopingspunten. We zien uit naar onze samenwerking."

Het boeket werd aangeboden door Ingrado, VNG, Steunpunt Passend Onderwijs, Nederlands JeugdInstituut en Gedragswerk. LECSO ondersteunt dit initiatief van harte.

In de bijlage vindt u het digitale boeket.

Nu_bent_u_aan_zet_DEF_v10.pdf