Nieuws Arbeidstoeleiding

Individuele studietoeslag.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij kort geschreven over de 'individuele studietoeslag'.  Vervolgens hebben wij op 24 mei alle vso-scholen een briefje gestuurd met een paar vragen over dit onderwerp. We hebben op dit moment van 30 scholen een reactie mogen ontvangen en we willen deze scholen mede namens de inspectie van SZW daarvoor zeer hartelijk bedanken!

De antwoorden zijn verrassend. Ongeveer een derde van de scholen is bekend met de individuele studietoeslag. Dat betekent dat tweederde van de vso-scholen de regeling NIET kent! Een paar scholen hebben aangegeven dat zij nav onze berichtgeving navraag hebben gedaan bij de gemeente of eens hebben gegoogled.

Opvallend is dat een school binnen een gemeente zegt de regeling te kennen terwijl een andere vso-school, met nagenoeg dezelfde populatie leerlingen binnen dezelfde gemeente er nog nooit van gehoord heeft. Bij enkele gemeenten is het volgens de scholen lastig om informatie over deze toeslag te verkrijgen, en er zijn gemeenten die extra voorwaarden verbinden aan toekenning. De hoogte van de toeslag varieert enorm per gemeente: we horen bedragen van €50,00 per maand tot omgerekend € 245,00 per maand.

Wij hebben onze bevindingen gedeeld met de inspectie SZW. Mochten er nog meer reacties van scholen binnenkomen, dan zullen wij die uiteraard aan de inspectie doorsturen. Wij houden u op de hoogte van een eventueel vervolg.