Nieuws Algemeen

Ook nijpend lerarentekort op vso - diplomaonderwijs cluster 4 in gevaar

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wordt het lerarentekort steeds nijpender. Gekwalificeerde vakdocenten voor de leerlingen met gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis zijn steeds moeilijker te vinden. Zij gaan liever aan de slag op een reguliere middelbare school, waar de werkdruk lager is en het loon een stuk hoger. Dit meldt de Algemeen Onderwijsbond.

Dit zegt Martijn van Kordelaar, directeur bij Horizon Jeugdzorg & Onderwijs in Rotterdam, waaronder zeven vso-scholen met 600 leerlingen en 250 medewerkers vallen. Hij waarschuwt dat hierdoor het diplomagerichte onderwijs in cluster 4 van het vso in het gedrang komt.

Lerarentekort
Het vso valt onder de cao po. Dat betekent dat de vso-leraren tot 180 uur per jaar meer les moeten geven dan als ze in het reguliere voortgezet onderwijs werkzaam zouden zijn. Tegelijkertijd verdienen ze ook nog een stuk minder, wat neerkomt op een verschil van honderden euro’s per maand. In deze tijd van oplopende lerarentekorten is de keuze dan snel gemaakt. Ook reguliere middelbare scholen zitten te springen om goede vakdocenten. Bovendien zijn leerlingen in cluster 4 een zware doelgroep, die veel van een docent vraagt, aldus Van Kordelaar. Die scheve ‘marktpositie’ blijft voor problemen zorgen zolang het vso niet wordt ondergebracht bij de sector voortgezet onderwijs.
 
Het gevolg van de lerarentekorten is dat scholen tijdelijk groepen moeten samenvoegen, of dat lessen worden gegeven door onbevoegde leerkrachten, zoals afgestudeerde sph’ers of lio-stagiares. Iets wat in het primair onderwijs al langer voorkomt, maar in het speciaal onderwijs door leerlingen met gedragsproblematiek nog veel onwenselijker is. Dit maakt de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim nog hoger, meent Van Kordelaar.

Detacherngsbureau's
Ook heeft Van Kordelaar geen goed woord over voor de detacheringsbureau's, die leraren wegkapen met salarissen die ver boven de cao liggen. “Een deel van het onderwijsgeld belandt nu bij commerciële bedrijven. Ik zou willen dat we als schoolbesturen gezamenlijk zouden afspreken om die bureaus niet meer in te huren. Maar dat werkt alleen als we ons er allemaal aan houden.”

- artikel overgenomen van nationaleonderwijsgids.nl -