Nieuws Arbeidstoeleiding

Stand van zaken BORIS, beschut werk en ‘een leven lang leren’

Sinds de invoering van het BORIS praktijkloket in november 2015 hebben zich steeds meer scholen aangesloten. Op dit moment zijn 94 vso-scholen met 672 leerlingen en 101 pro-scholen met 1219 leerlingen actief. Daarnaast zijn ook enkele REA-instellingen en gemeenten aangesloten.
 
Spectaculaire groei
Vanaf november 2015 konden leerlingen praktijkverklaringen behalen. Er heeft zich een spectaculaire groei voltrokken. In november en december 2015 werden 46 praktijkverklaringen uitgegeven, in 2016 ging het over 1218 verklaringen, in 2017 werden er 1535 verstrekt en alleen al in de eerste drie maanden van 2018 werden 940 praktijkverklaringen behaald. In totaal dus ruim 3700!
De meeste praktijkverklaringen (30%) werden afgegeven in de sector 'Techniek en procesindustrie'. Vervolgens bijna 15% in de sector 'voedsel, natuur en leefomgeving. (Denk hierbij oa aan ‘assistent horeca in de keuken’) en 10% in de sector 'Handel en ondernemerschap'.
 
Uitstroom en bestendiging
De Inspectie van het Onderwijs schreef enkele maanden geleden in de Staat van het onderwijs:
“Lang niet alle schoolverlaters hebben direct werk of studeren door. Slechts een kwart van de leerlingen uit het profiel arbeidsmarkt heeft direct een volledige baan. Schoolverlaters uit het vso profiteren minder dan schoolverlaters uit andere onderwijssectoren van de gunstige arbeidsmarkt.“

Arbeidsmarktpositie vso-verlaters 2015/2016
Natuurlijk zijn er ook leerlingen uitgestroomd naar betaalde banen, zonder dat zij een praktijkverklaring hebben behaald. Zij hebben na een stage periode een baan verkregen op basis van de competenties die zij tijdens de stage en op school hebben ontwikkeld, zonder dat zij op een of andere wijze een kwalificatie praktijkverklaring hebben behaald.
 
SW bedrijven als leer-werkbedrijf
Steeds meer SW-bedrijven (momenteel 25) gaan een rol als leer-werkbedrijf invullen. Een pilot van CEDRIS, S-BB en SBCM loopt al een tijd. Doel is natuurlijk meer jongeren vanuit ‘beschut werk’ de mogelijkheid te bieden door te stromen naar een betaalde baan ihkv de banenafspraak.
 
‘Een leven lang leren’
Bovenstaande ontwikkeling kunnen we uiteraard goed zien in het licht van ‘een leven lang leren’. Ontwikkeling en onderwijs mogen ook voor onze vso-leerlingen niet ophouden als zij het vso verlaten naar bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk of een betaalde baan ihkv de banenafspraak. Jongeren die een plekje hebben in arbeidsmatige dagbesteding en mogelijkheden hebben op verdere ontwikkeling zouden die mogelijkheid ook moeten krijgen. Ontwikkeling stopt niet na je 18de verjaardag. Wat zijn de regionale mogelijkheden voor onze ex-leerlingen om door te ontwikkelen tot bv hun 27ste verjaardag ?
 
Goede voorbeelden
We hebben eind mei een mooi voorbeeld hiervan gezien tijdens de viering van het 5-jarig bestaan van Atlent te Den Bosch. Oud leerlingen van de Gabrielschool (mytyl) vertelden over hun na-schoolse periode, hoe zij zich verder ontwikkeld hebben, hoe zij wonen en hun vrije tijd besteden. Wij zullen op korte termijn een film met hun ervaringen op de LECSO-app plaatsen.
 
Reacties of aanvullingen op dit artikel ? Laat het ons weten , schrijf ons via info@lecso.nl  of  m.cantrijn@lecso.nl