Nieuws Onderwijskwaliteit

Meer resultaten korte vragenlijst gebruik doelgroepenmodel (v)so

In de nieuwsbrief van april lieten we al even weten dat 87% van de (v)so-scholen op de hoogte is van het doelgroepenmodel. De overgrote meerderheid dus. 76% van de scholen werkt nu in meer of mindere mate met (onderdelen van) het doelgroepenmodel. Veelal wordt de terminologie van het doelgroepenmodel gebruikt. Ook worden de onderdelen van het doelgroepenmodel: eindniveaus van de beheersingsdoelen, ondersteuningsbehoeften, leerroutes, uitstroombestemmingen, onderbouwing voor TLV-aanvraag in (verschillende) combinatie(s) ingezet op scholen.

Veel scholen geven aan stapsgewijs over te gaan op het doelgroepenmodel. Van hun eigen model langzaam naar het doelgroepenmodel te groeien. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Sowieso was de werkgroep achter het doelgroepenmodel erg trots op de resultaten uit deze vragenlijst.

Scholen die aangeven nog niet met het doelgroepenmodel te werken doen dit voornamelijk omdat het in hun regio nog niet voldoende gedeeld wordt, omdat ze druk bezig zijn met andere ontwikkelingen, omdat ze pas net bekend zijn met het doelgroepenmodel of omdat ze nog aan het onderzoeken zijn hoe en wanneer dit opgepakt kan worden in de schoolontwikkeling.

Regiobijeenkomsten
In het najaar zullen we vier regiobijeenkomsten organiseren om wederom meer uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het model, de toepassingen ervan en de implementatie. De praktische informatie hierover wordt gedeeld via deze nieuwsbrief. De scholen met specifieke vragen over het model hebben we inmiddels rechtstreeks benaderd. Ook hebben we masterclasses gegeven aan o.a. CITO, Driestar Educatief en CED-groep over het doelgroepenmodel zodat ook zij vragen vanuit scholen over het doelgroepenmodel kunnen beantwoorden.

Aan het einde van het kalenderjaar zullen we de korte vragenlijst nogmaals uitzetten, om te meten of er verschil is ten opzichte van de adoptie van het doelgroepenmodel in maart 2018. We zullen u ook dan weer op de hoogte stellen via deze nieuwsbrief.