Nieuws Onderwijs en Zorg

Monitoring sociale veiligheid EMB-leerlingen

Op 5 april vond een drukbezochte Meet Up plaats over monitoring sociale veiligheid bij EMB-leerlingen.
Zoals toegezegd hebben we de informatie die deze Meet Up heeft opgeleverd inmiddels verwerkt in de handreiking.
De Inspectie heeft nogmaals kritisch meegelezen. 

In de bijlage de aangepaste handreiking met daarin, conform toezegging, ook een voorbeeld vragenlijst.
We vertrouwen erop dat deze informatie behulpzaam is bij het verder vormgeven van de monitoring bij leerlingen met EMB.
Nogmaals dank aan de deelnemers aan de Meet Up voor de geleverde input.

MONITORING_VEILIGHEIDSBELEVING_LEERLINGEN_VSO-EMB_versie 2.3.docx