Nieuws Algemeen

Leraren als tijdelijk toegevoegd expert

Sinds enkele jaren biedt de Inspectie van het Onderwijs aan leraren de gelegenheid eens met een onderwijsinspecteur een onderzoek uit te voeren. Zij zijn dan zogeheten Tijdelijk Toegevoegde Experts, gedurende vijf tot tien dagen verspreid over een schooljaar.

Als expert krijg je de kans te leren van wat je ziet op collega-scholen, je kan zelf ontdekken hoe de inspectie met toezicht bijdraagt aan beter onderwijs, én je expertise draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek. Alles bij elkaar een bijzondere gelegenheid om je ervaring als onderwijsprofessional te verbreden.
Een docent die in 2017 deelnam schreef over haar ervaringen in een weblog.

Er is in schooljaar 2018/2019 ruimte voor:

  • een po- of vo-docent Fries
  • een po- of vo-docent met deskundigheid rond werkdrukvermindering
  • een vmbo-examensecretaris
  • een leraar (v)so met expertise op het gebied van (veranderingen in) instroom in het (v)so en affiniteit met onderzoek doen
  • een leraar po, intern of ambulant begeleider met deskundigheid rond leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften
  • een mbo-docent die ook in het bedrijfsleven werkt
  • een ervaren mbo-docent niveau 2

Maximaal tien dagen, nooit op eigen school

Je inzet kost, naast een korte (avond)training, vijf tot maximaal tien werkdagen, verspreid over het schooljaar. Je kan dan bijdragen aan de opzet van het themaonderzoek en je doet mee met uitvoering van het onderzoek op de scholen. Dat gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van een inspecteur. Het onderzoek is altijd op een andere school of instelling dan waar je zelf werkt.

Meer weten? Download hier de informatie. Via die pagina kun je je ook aanmelden, tot uiterlijk 26 juni 2018.