Nieuws Passend Onderwijs

Passend onderwijs 2.0 - Column van Wim Ludeke, voorzitter van LECSO

Bijna vier jaar zijn we nu onderweg met Passend Onderwijs. Inmiddels zijn we gewend dat er op gezette tijden allerhande onderzoeken oppoppen over hoe beroerd het wel niet gaat met deze in 2014 ingevoerde stelselwijziging. En steevast gevolgd door een politieke reactie waar de profileringsdrang vanaf druipt.

In dat kader kende de afgelopen maand  topdrukte. Zo werd op 27 juni een Ronde Tafel door de Tweede Kamer georganiseerd, waar geselecteerde ouders, maar ook docenten, besturen, samenwerkingsverbanden, directeuren en belangenverenigingen hun zegje mogen doen. Op 2 juli vond het Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over Passend Onderwijs. Onze minister Arie Slob vond daar een Kamer tegenover zich met het mes tussen de tanden: zij zijn het zat, Passend Onderwijs is mislukt.

Maar is dat ook zo? En hoewel ik kritisch ben t.a.v. een aantal elementen van Passend Onderwijs, vind ik niet dat je nu al kunt spreken van een mislukking. Maar wil het daar niet op uitlopen, dan moet er wél wat gebeuren. En daar hebben we de politiek voor nodig. Maar vooral elkaar: samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, directies en natuurlijk de leerkrachten. Om met het laatste te beginnen: deze groep is categorisch genegeerd in niet alleen de aanloop naar Passend Onderwijs, maar ook in de uitvoering daarvan.
 
Het zijn met name de schoolbesturen geweest die vorm en inhoud hebben gegeven aan de samenwerkingsverbanden. Overigens niet uit vrije wil: de tijdsdruk om Passend Onderwijs in te voeren was groot, de voorbereidingstijd te kort en het kader diffuus. Hijgend werd 1 augustus 2014 bereikt, maar het ontbrak aan reflectie op het te bereiken doel, aan een gedegen visie op het geheel, aan het nadenken over eigenaarschap. Resultaat? Veel bestuurlijke drukte en schooldirecteuren en leerkrachten op een enorme achterstand. En, niet geheel onbelangrijk, een rommelige inrichting van het fenomeen samenwerkingsverband. Er werd een coördinator of directeur aangesteld en afhankelijk van de schoolbesturen, hadden zij of niets of alles te vertellen, met alle gevolgen van dien, waarvan de willekeur tussen de samenwerkingsverbanden er nog maar één is.  
 
Om dit te kunnen keren dienen wij binnen de samenwerkingsverbanden de discussie rond het eigenaarschap te voeren. Niet de coördinatoren of directeuren zijn de eigenaar van Passend Onderwijs, maar de schoolbesturen. En als deze slim zijn dan laten zij een nadere inhoudelijke invulling over aan hun scholen: breng schooldirecteuren in de positie om met hun leerkrachten en ondersteuners tot een realistische realisatie van Passend Onderwijs te komen. Waarin de bureaus van de samenwerkingsverbanden ondersteunend en faciliterend en niet voorschrijvend en bevoogdend zijn. Overigens zouden de schoolbesturen dan tevens kunnen nadenken of zij in hun positie wel zo nodig het bestuur van het samenwerkingsverband moeten zijn. Een rol als Deelnemersraad, met verregaande zeggingskracht over de inhoudelijke invulling van Passend Onderwijs en één directeur/bestuurder van het samenwerkingsverband, inclusief ondersteunend apparaat, benadrukt niet alleen het eigenaarschap van de schoolbesturen, maar biedt tevens een oplossing voor het slepende governance vraagstuk.
 
Zijn we er dan? Nee, zeker niet. Maar er zijn wel oplossingen. Bijvoorbeeld voor de bureaucratie. Het voorstel van LECSO om als speciaal onderwijs landelijk één format voor een TLV-aanvraag te introduceren is er zo eentje. Maar ook de politiek is aan zet. Allereerst om zich te realiseren dat de invoering van stelselherzieningen als deze wel iets langer dan vier jaar duurt, dus niet zo paniekerig graag. Daarnaast dient nu eindelijk de ontschotting tussen onderwijs en zorg eens tot tastbare resultaten te leiden, zodat daadwerkelijk ieder kind onderwijs kan volgen. En wil de politiek écht iets betekenen in dit proces: bevries de verevening, zodat het weer over leerlingen in plaats van geld gaat. Op naar Passend Onderwijs 2.0!  
 
Wim Ludeke