Nieuws Passend Onderwijs

Landelijk Ondersteuningsprogramma so-sbo-bao

In het kader van het Landelijke Ondersteuningsprogramma so-sbo-bao van de PO-Raad en NCOJ is op 18 april een goed bezochte en inspirerende Landelijke Praktijkdag gehouden met en bij de Talentencampus in Venlo. (kijk hier voor een impressie) Mede op basis van die dag is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met nieuwe praktijklocaties, die al vorm geven aan integratie van so-sbo-bao. Deze ontwikkelgroep komt in september weer bijeen.

Samen met praktijklocaties, die al werk maken van de integratie so-sbo-bao, zal vanuit het programma een bijdrage geleverd worden aan de Scholenconferentie ‘Verrassend Passend’ van de PO- en VO-raad op 20 november in De Lindenberg te Nijmegen. En ook op Hét Congres van LECSO en SBOwerkverband op 30 november op Papendal te Arnhem.  

Daarnaast kunt u nog steeds (kosteloos) uw vragen op dit gebied aan ons stellen. En u kunt ondersteuning krijgen op uw school of in uw samenwerkingsverband bij het werken aan de integratie van so-sbo-bao. Wij komen graag naar u toe!
Meer informatie vindt u hier.