Nieuws Passend Onderwijs

Tien portretten van thuiszitters

Initiatiefnemers Ingrado en het Nederlands Jeugdinstituut delen graag tien verhalen van voormalige thuiszitters met u. Verhalen die inspireren en aanmoedigen om lef te tonen. Lef om anders te denken en te doen.

Wat maakte dat zij thuis zaten? Wat ging er mis en waar? En vooral: hoe lukte het de weg terug te vinden? Wie of wat maakte het verschil?
Lees het magazine Dit ben ik - portretten van thuiszitters.