Nieuws Arbeidstoeleiding

Succesvol van praktijkonderwijs naar mbo binnen de Stedendriehoek

Er is een intensieve samenwerking tussen de 5 praktijkscholen en de 4 mbo-scholen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen om de Pro-leerlingen succesvol te laten zijn op hun weg naar een startkwalificatie en een baan. Maar hoe succesvol is deze samenwerking op leerlingenniveau en waar kunnen de scholen elkaar versterken en verbeteren om nog meer PRO-leerlingen effectief te helpen bij hun vervolgopleiding? Onafhankelijk onderzoeksinstituut KPC heeft dit in opdracht van alle betrokken scholen onderzocht. Hieronder vindt u enkele opvallende trends in het onderzoek. In de bijlage staat het gehele artikel.

Wat zijn opvallende trends?

  • Na het behalen van een niveau 2 diploma kiezen meisjes er significant vaker voor om door te 
stromen naar een niveau 3 opleiding dan jongens. 

  • Na het behalen van een niveau 2 diploma kiezen leerlingen met een migratieachtergrond er 
significant vaker voor om door te stromen naar een niveau 3 opleiding dan autochtone 
leerlingen. 

  • Bij leerlingen die een entreediploma hebben behaald tijdens het praktijkonderwijs, is 
significant minder sprake van vsv dan bij leerlingen die geen entreediploma hebben behaald 
tijdens het praktijkonderwijs. 

  • Bij leerlingen die een (branche)certificaat hebben behaald, is significant minder sprake van 
vsv dan bij leerlingen die geen (branche)certificaat hebben behaald.
  • Bij leerlingen die het advies van de school opvolgen, is significant minder sprake van vertragen, switchen tussen opleidingen en/of beëindigen van de opleiding dan bij leerlingen die het advies niet hebben opgevolgd. 

  • Leerlingen die de BOL variant hebben gedaan en hun niveau 2 diploma hebben gehaald, stromen significant vaker door naar een niveau 3 opleiding dan leerlingen die BBL hebben gedaan. 


Artikel praktijkonderwijs_mei 2018_DEF.pdf