Nieuws Algemeen

Toekomstcoach MEE NL

In aansluiting op eerdere berichtgeving kunnen wij nu meedelen dat het ministerie van SZW subsidie heeft verleend aan MEE NL, om in 5 regio’s pilots uit te gaan voeren rond invoering van de Toekomstcoach. In deze regio’s zal MEE NL in samenwerking met vso- en pro-scholen en de gemeente gedurende in totaal 25 jongeren gaan begeleiden. Volgend jaar zullen nog eens 25 jongeren middels deze systematiek worden begeleid.

Doel is vroegtijdige uitval te voorkomen door pro-actieve en integrale aanpak van de problemen van de jongeren. Het betreft niet alleen het vinden van werk, ook wordt ondersteuning verleend bij het vinden van een woning en het op orde brengen en houden van de financiën. Hierbij worden school, gemeente, werkgevers en ouders betrokken.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van deze pilot en de resultaten die het gaat opleveren.
Meer informatie in de bijgevoegde folder.
 

folder Toekomstcoach.pdf