Nieuws Expertise

Digitaal lesmateriaal voor Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen

Leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die werken met leerlingen met een ernstig meervoudige beperking, lopen er tegenaan dat het digitaal lesaanbod beperkt is. Deze ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB) hebben een ontwikkelingsleeftijd onder de 2 jaar. Volgens het landelijke doelgroepen model (v)so, zijn zij ingeschaald in leerroute 1. Voor deze leerlingen wordt vaak op maat (digitaal) lesmateriaal ontwikkeld.

Onlangs verscheen in Vives Magazine een artikel over digitaal lesmateriaal voor EMB-leerlingen. In de bijlage vindt u het volledige artikel.

Digitaal lesmateriaal voor Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen Vives 160 juni 2018.pdf