Nieuws Algemeen

Vensters schoolgids voor so

Vensters biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig een eigentijdse schoolgids samen te stellen. Met de gegevens die u eerder al invulde in Vensters. Ook scholen voor het speciaal onderwijs kunnen nu met Vensters hun schoolgids samenstellen. De conceptversie is direct te downloaden via Vensters. Staat uw school al goed op scholenopdekaart.nl? Dan is de schoolgids automatisch goed gevuld.

In de conceptversie ziet u snel welke informatie nog toegevoegd moet worden of wat u nog wilt wijzigen. Ook is het mogelijk de schoolgids te personaliseren met eigen foto's en teksten. Een goed voorbeeld is de schoolgids van Onderwijsexpertise de Wijnberg so-vso.
 
De inspectie heeft uitvoerig meegekeken naar de aanpassingen die nodig waren voor de schoolgids voor so. Zo'n aanpassing is het toevoegen van informatie over de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de schoolgids komt een grafiek met het percentage uitstroom naar voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs, en de toelichting die u bij Plaatsing in het voortgezet onderwijs heeft gevuld. Zorg er daarom voor dat u een toelichting schrijft bij deze indicator.

Een tip van de inspectie hierbij is: 'benoem de doelen die de school heeft voor uitstroom en hoe de resultaten zich daartoe verhouden.' Begin volgende week is ook die informatie zichtbaar in uw schoolgids en kunt u de schoolgids helemaal compleet opslaan.
 
Bekijk dit filmpje voor meer informatie over de Vensters schoolgids.