Nieuws Algemeen

Resonansbijeenkomsten SO VSO SBO

Op 26, 27 en 28 juni 2018 hebben leerkrachten uit so, vso en sbo feedback gegeven op de tweede tussenopbrengst van de ontwikkelteams in het kader van Curriculum.nu. De bijeenkomsten zijn in opdracht van LECSO door SLO georganiseerd.

Dit keer ging het om 'de grote opdrachten', de kern waar de 9 leergebieden voor staan. Ook zijn de aangepaste visies van de leergebieden aan de orde geweest. Daar hebben we tijdens de eerste feedback-bijeenkomsten uitgebreid bij stilgestaan. De feedback is inmiddels verstuurd naar de ontwikkelteams. De ontwikkelteams zullen alle feedback in de komende periode verwerken.

In oktober is de volgende ontwikkel-driedaagse. Dan komen per leergebied 'de bouwstenen' aan de orde. En ook daar kunnen leerkrachten uit so, vso en sbo feedback op geven.

De derde feedbackronde zal plaatsvinden op 30 en 31 oktober en op 1 november 2018. Als u geïnteresseerd bent om mee te doen aan deze georganiseerde feedback dan kunt u zich aanmelden bij Hans Pietersen, projectleider van deze feedback-bijeenkomsten. H.Pietersen@slo.nl 

Planning derde serie resonansbijeenkomsten so, vso en sbo:

 

 

 

SO VSO SBO

dinsdag 30/10/18

Utrecht, Zalencentrum Vredenburg

09:30 – 11:00

Digitale geletterdheid

 

 

11:30 – 13:00

Nederlands

 

 

13:30 – 15:00

Engels en MVT

woensdag 31/10/18

SLO Utrecht;
Aïdadreef, Overvecht

09:30 – 11:00

Rekenen/wiskunde

 

 

11:30 – 13:00

Bewegen en sport

 

 

13:30 – 15:00

Kunst en cultuur

donderdag 01/11/18

Utrecht, Zalencentrum Vredenburg

09:30 – 11:00

Burgerschap

 

 

11:30 – 13:00

Mens en maatschappij

 

 

13:30 – 15:00

Mens en natuur