Nieuws Expertise

Jaarcongres kinder- en jeugdpsychiatrie

Ieder kind met psychische problemen heeft recht op de best mogelijke zorg, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat als de zorg kinderen niet bereikt? Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters met psychische problemen?

Als vervolg op ‘Van wijk tot wetenschap’ organiseert het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) dit jaar het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op 30 oktober 2018 kunt u zich verdiepen tijdens keynotes, lezingen en workshops in de problematiek van het moeilijk bereikbare kind met een zorgbehoefte.

Datum: 30 oktober 2018
Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over het congres. Ook het programma is bijgevoegd.

Flyer Kenniscentrum KJP 148x210 V2-1.pdf