Nieuws Passend Onderwijs

17 september bijeenkomst samenwerking vo-vso

Op 17 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een informatie- en werkbijeenkomst rondom het thema samenwerking tussen het vo en het vso.

Op 19 juni is er een bestuurlijke uitspraak van de PO-Raad, LECSO en de VO-raad gedaan ten aanzien van het invlechtingsvraagstuk. Zo wordt op lange termijn toegewerkt naar een Wet funderend onderwijs en komt er op korte termijn een actieplan voor de knelpunten die momenteel bestaan.
Dit actieplan wordt gevormd rondom vijf verschillende thema’s. Een van deze thema’s is samenwerking tussen vo en vso. De andere thema’s die in dit actieplan terugkomen zijn: arbeidsvoorwaarden vso, vaklokalen vso, EMB-leerlingen en de Wet funderend onderwijs.

Opzet
In de afgelopen periode is in het kader van de evaluatie passend onderwijs onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen vo en vso door Dolf van Veen. Hij zal tijdens deze ochtend de resultaten van dit onderzoek presenteren. Vervolgens zal er in verschillende groepen doorgesproken worden over diverse goede voorbeelden van samenwerking.

Het programma, praktische informatie en wijze van aanmelden vindt u in de bijlage.

Uitnodiging bijeenkomst vo-vso.pdf