Nieuws Passend Onderwijs

Onderzoek naar verdichting leerlingproblematiek (V)SO

Al langere tijd zijn er signalen dat de complexiteit van de problematiek in de scholen toeneemt. Dat horen we overigens zowel in regulier, als in speciaal (basis-)onderwijs. Omdat we zijn geïnteresseerd of dit ook te onderbouwen is vanuit onderzoek hebben we deze vraag via onze contacten neergelegd bij de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Daar heeft Noelle Kreutz, in het kader van haar master pedagogische wetenschappen deze vraag nader onderzocht. Haar kwantitatieve bevindingen wijzen niet op een significante verzwaring van de problemen. Kwalitatief onderzoek maakt wel duidelijk welke redenen kunnen worden aangevoerd voor de perceptie van de ervaren verdichting.
In de bijlage het volledige onderzoeksverslag.

2018 masterscriptie verdichting leerlingproblematiek.pdf