Nieuws Arbeidstoeleiding

Nieuwsbrief Scholing voor Arbeid

Onlangs verscheen de nieuwsbrief van Scholing voor Arbeid met informatie rond branchegericht opleiden, Scholing Voor Arbeid (SVA), arbeidsgerichte uitstroom en relevante nieuwsitems voor pro en vso.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Terugblik examenperiode
  • Gezocht: nieuwe examinatoren en docentopleiders
  • Ontwikkeling van nieuwe examenprogramma’s
  • Werken in het schoolmagazijn
  • Werken in een zorginstelling SVA 1
  • Werken in de dierenverzorging
  • Docententrainingen
  • Examinatorenbijeenkomst goed bezocht


Lees hier de gehele nieuwsbrief van Scholing voor Arbeid.