Nieuws Onderwijs en Zorg

OplossingenLab: zorg en onderwijs

Op 30 mei jl vond een ‘oplossingenlab’ plaats: een bruisende middag waarin 'onderwijs en zorg' met elkaar oplossingen bespraken voor de vraagstukken rondom het organiseren en financieren van zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen. Oplossingsrichtingen werden met elkaar gedeeld. Op 1 november a.s zal wederom een oplossingenlab plaatsvinden.

Vertel ons uw tips en trucs!
Werkt u in of samen met scholen voor leerlingen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen?
Heeft u tips of ideeën voor andere regio’s? Het OplossingenLab wil uw ideeën graag verder brengen, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.
Mail Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut: v.fafieanie@nji.nl
In deze publicatie zijn de verschillende oplossingen van eerdere labs gebundeld.