Nieuws Arbeidstoeleiding

Samen naar een sterk technisch vmbo: 100 miljoen voor techniek onderwijs

De afgelopen periode ontvingen we op het bureau LECSO diverse vragen over de subsidie voor techniekonderwijs. De brief van de minister van juni verschaft blijkbaar onvoldoende duidelijkheid. In het kort komt het erop neer dat het vso voor een deel wordt meegenomen in de plannen voor het vmbo-techniek. (De brief van de minister en de infographic zijn als bijlage bijgevoegd.)

Het plan voor de 100 mln. bestaat uit twee fases:

  • 2018-2019: vmbo-scholen met de drie ‘harde’ techniekprofielen ontvangen een budget. De vso-scholen met een profiel vmbo techniek worden in deze fase niet meegenomen.
  • 2020-2023: op basis van een aanvraag ontvangt een regio een subsidie. De hoogte van die subsidie hangt af van het aantal techniekleerlingen in de regio. In deze fase worden de vso-scholen wel meegenomen. Dat wil zeggen dat de leerlingen op het vso die vmbo-techniek volgen ook meegeteld worden en dat die scholen ook deelnemen bij de aanvraag.

We pleiten bij het ministerie nog om in beide fases mee te kunnen doen. 

Informatievoorziening
Het is van groot belang voor de vso-scholen deel te nemen aan de regionale overleggen van de vmbo-scholen met techniekprofielen zodat ze hun inbreng hebben in de planvorming voor de transitiefase. De komende periode worden provinciale bijeenkomsten georganiseerd door het Platform bètatechniek samen met de Platforms VMBO. Ook zal er ondersteuning beschikbaar zijn in de planvormingsfase.

De onderstaande data staan gepland voor de informatiebijeenkomsten. Aanmelding is op dit moment alleen nog mogelijk voor de bijeenkomst in Brabant via deze link. Houd de website in de gaten voor aanmelding voor de overige data.

  • 24 september: Brabant in Den Bosch         
  • 1 oktober: Noord-Holland in Haarlem
  • 9 oktober: Limburg in Maastricht
  • 15 oktober: Flevoland in Lelystad
  • 18 oktober: Drenthe in Assen
  • 30 oktober: Overijssel in Zwolle
  • 7 november: Gelderland in Arnhem

Wilt u alle informatie rond 'Samen naar een sterk technisch VMBO' tijdig ontvangen dan vragen we u de naam van uw school en een rechtstreeks e-mailadres van een contactpersoon binnen de school aan ons door te geven middels een mail te sturen naar g.valster@lecso.nl, o.v.v. sterk techniek onderwijs.


Kamerbrief+Naar+een+sterk+technisch+vmbo.pdf

Infographic+Naar+een+sterk+technisch+vmbo.pdf