Nieuws Arbeidstoeleiding

Nieuws van Project Ingeschakeld: MatchMagazine ter inspiratie

Als jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uitstromen, is er voor hen niet altijd een passende plek op de arbeidsmarkt. Nog teveel jongeren met talenten en de wil om te werken, komen zonder werk thuis te zitten. Terwijl werkgevers voor een groeiend aantal vacatures op dit moment nauwelijks mensen kunnen vinden. Deze mismatch tussen vraag en aanbod vraagt om een passende oplossing. Dat is de uitdaging waar we met elkaar voor staan.
 
Vraag
Ieder jaar verlaat een flink aantal jongeren het vso en pro met grote dromen en ambities. Jongeren met talenten.. Scholen zijn op zoek naar passende (stage)plekken waar de jongeren hun talenten kunnen laten zien en ontwikkelen. Werkgevers zijn op zoek naar nieuwe arbeidskrachten in een krappe arbeidsmarkt. Om jongeren beter naar een passende plek op de arbeidsmarkt te begeleiden, is goede samenwerking tussen de scholen en werkgevers essentieel.
 
Achtergrond Ingeschakeld
In 2017 is het Project Ingeschakeld van start gegaan om deze mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. De jongeren uit het vso en pro bieden in diverse sectoren oplossing voor het groeiende tekort aan personeel. Met Ingeschakeld hebben overheid, zorg en werkgevers de handen ineengeslagen voor een betere aansluiting van vso- en pro-leerlingen op de arbeidsmarkt.
 
Werk van Ingeschakeld
Het werk van Project Ingeschakeld bestaat uit twee sporen. In het eerste spoor werkt Ingeschakeld aan het vinden, verwoorden en verspreiden van goede voorbeelden. Op de Participatiekaart en in MatchMagazines delen we inspiratie over samenwerkingen. In het tweede spoor werkt Ingeschakeld in regio’s aan het opzetten van verbindingen tussen werkgevers en werknemers uit vso en pro. Bijvoorbeeld tussen scholen en de schoonmaaksector.
 
Toelichting MatchMagazine
Dit eerste MatchMagazine beschrijft drie initiatieven waar partijen op innovatieve wijze aan de slag gaan om arbeidskansen voor de jongeren te creëren. Initiatieven in Alkmaar, Twente en Utrecht laten zien hoe samenwerking concreet vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een beroepenbraderie of door het creëren van speciale functies zoals junior schoolassistent of welzijnshulp.
 
Voorbeelden
Kunt u Ingeschakeld nog meer goede voorbeelden leveren of bent u benieuwd of Ingeschakeld iets voor u kan betekenen, neem dan vooral contact op.