Nieuws Arbeidstoeleiding

Subsidieregeling vmbo techniek

Woensdag 12 september vond het algemeen overleg plaats van de Vaste Kamercommissie Onderwijs over vmbo en mbo. Daarin kwam ook de subsidieregeling vmbo-techniek ter sprake. Naar aanleiding van een brief (zie bijlage) die de gezamenlijke raden en LECSO hierover stuurden werd ook de positie van het vso daarbinnen uitgebreid besproken. De minister heeft toegezegd om te bezien of het vso ook in de eerste fase kan worden meegenomen.

Inmiddels is ook de subsidieregeling voor vmbo-techniek “Naar een sterk technisch vmbo” 2020-2023 gepubliceerd. Klik hier.
In deze regeling is als bijlage een elementcodetabel toegevoegd. Leerlingen ingeschreven op deze codes worden meegeteld voor het maximaal aan te vragen budget in de betreffende regio. Wilt u als vso met vmbo techniekprofiel meedoen dan is het van belang dat voor 1 oktober a.s. leerlingen met de juiste elementcode staan geregistreerd!  

Brief vkc ao 12 september sterk techniekonderwijs-7sept.pdf

Visual_Sterk Techniekonderwijs_2.pdf