Nieuws Passend Onderwijs

Verdichting leerlingproblematiek, feit of fictie?

De vraag of de problematiek en complexiteit daarvan binnen het onderwijs toeneemt is al langere tijd onderwerp van discussie. Vorige maand publiceerden we op onze site een onderzoek hierover. Zie Masterscriptie verdichting leerlingproblematiek.

In juni van dit jaar verscheen er een andere bijdrage aan deze discussie: Science or Fiction - Verzwaring van gedragsproblematiek: beleving of feit? van Jan Bijstra en Johan Lummen. Dit rapport is als bijlage toegevoegd.

Uit de inleiding daarvan: "In het (voortgezet) speciaal onderwijs speelt de beleving dat het niet goed gaat met de 'jeugd van tegenwoordig' zeker ook: veel werkers in het onderwijs hebben het idee dat de leerlingpopulatie verzwaart. In deze rapportage proberen we een antwoord te geven op de vraag of dat inderdaad het geval is: zijn er gegevens die wijzen op daadwerkelijke verzwaring van de problematiek of is het (vooral) beleving?"Science or fiction.pdf