Nieuws Arbeidstoeleiding

Stage lopen in een speeltuin. Hoe leuk is dat?

Het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ is een samenwerkingsverband tussen Jantje Beton en HandicapNL. Met dit project krijgen jongeren met een verstandelijke beperking een werkervaringsplek bij  speeltuinen en speeltuinen op hun beurt krijgen ondersteuning in het onderhoud en beheer. Het is een project dat op meerdere vlakken winst behaalt. Voor leerlingen van het vso dé kans om in contact te komen met andere mensen en kinderen en zo deel uit te gaan maken van de maatschappij waar ze naar eigen kunnen een bijdrage aan leveren.

Talenten ontdekken
Jongeren met een verstandelijke beperking krijgen in de laatste jaren van hun vso-tijd door het lopen van stages de kans om hun talenten buiten school te ontdekken. Met het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ kunnen zij onder schooltijd aan het werk gaan bij een van de duizend speeltuinverenigingen in Nederland. Veel speeltuinen hebben allerlei werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan worden. Daarbij kunnen ze vaak best wat hulp gebruiken. Voor jongeren biedt dit een leuke omgeving om te werken. In een groepje voor een snuffelstage, of individueel met meer regelmaat onder begeleiding van een vrijwilligers.

Alle hulp is welkom
Heleen werkt al jaren als vrijwilliger in Speeltuin Oosterkwartier in Dordrecht. Een speeltuin waar het altijd gezellig is, wat je er ook doet. Of je er nou komt spelen, dansen, knutselen of koken. “
Er is altijd genoeg werk en Heleen is blij met alle hulp. Dankzij ‘Aan de slag in de  speeltuin’ helpt elke vrijdagochtend een groep leerlingen van VSO school De Stroom met het groenonderhoud, het schoonhouden van de speeltuin en het werk in de keuken en het winkeltje. Iedereen heeft erg veel plezier in het werk en er wordt veel nuttig werk verricht”, vertelt Heleen enthousiast. De groep komt met een busje van school en wordt begeleid door een docent die zelf ook graag een handje uit de mouwen steekt. De leerlingen komen vooral om werkervaring op te doen en er volgen nog stages bij andere werkgevers. Maar Kristel, leerling van vso-school De Stroom, (17) weet het nu al: “Als ik later klaar ben met mijn school, kom ik graag terug als vaste vrijwilliger!”

Een plek midden in de samenleving
Daniëlle Schutgens (HandicapNL): “Dit project past goed bij waar wij voor staan. Het geeft jongeren met een verstandelijke beperking een plek midden in de samenleving in plaats van aan de zijlijn. Door alle persoonlijke verhalen is het duidelijk dat het kunnen werken in een speeltuin van grote meerwaarde is voor deze jongeren. Naast hen zijn ook de buurtbewoners positief. Zij vinden het een meerwaarde dat hun kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met mensen die ‘anders’ zijn. Zo laat je de allerjongsten onder ons zien dat iedereen erbij hoort en groeien zij op met dat besef.”

Meer weten?
Het projectteam van ‘Aan de slag in de speeltuin’ komt graag in contact met vso-scholen die stages zoeken voor leerlingen. Voor geïnteresseerde vso-scholen gaat het projectteam van ‘Aan de slag in de speeltuin’ actief op zoek naar een betrokken speeltuin in de nabijheid van de school.
Wil je meer over dit project weten? Kijk op www.aandeslagindespeeltuin.nl of neem rechtstreeks contact op met Stephanie van Altena.