Nieuws Algemeen

De Ontmoeting: delen, leren, inspireren

Op maandagmiddag 1 oktober bent u van harte welkom bij de Ontmoeting in Nieuwegein. Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs nodigen alle (Excellente) scholen en besturen (po, vo en (v)so) uit die elkaar willen inspireren en geïnspireerd willen worden. ‘Delen, leren, inspireren’ is het motto van deze Ontmoeting.

Workshops
Wat wérkt nu echt in het onderwijs? Hoe maak je kwaliteit zichtbaar? Welke aanpakken zijn succesvol en hoe kunnen andere scholen daarmee hun voordeel doen? Wat kan uw school leren van de aanpak van andere scholen?
Naar aanleiding van deze vragen heeft een aantal scholen zich aangemeld om tijdens de Ontmoeting een workshop te verzorgen. In de workshops is volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Na een plenair gedeelte, waarbij vo-leerlingen en andere deelnemers onder meer in gesprek gaan met minister Arie Slob en inspecteur-generaal Monique Vogelzang, zijn er twee workshoprondes. U kunt kiezen uit een veelheid aan onderwerpen: van didactisch coachen en het inzetten van onderwijstijd als ontwikkeltijd tot aan de werkwijze van tienerscholen. Bekijk hier het workshopaanbod en bepaal uw keuze!
Tijdens de Ontmoeting leren scholen, besturen, OCW, inspectie en juryleden Excellente Scholen van en met elkaar. Ga met elkaar in gesprek tijdens de inlooplunch of na afloop van het plenaire gedeelte tijdens de ontmoetingsborrel.

U kunt zich hier aanmelden als deelnemer. Meld u op tijd aan, want de belangstelling voor deze bijeenkomst is groot en het aantal plaatsen is beperkt.

Programma

  • 12.45 – 13.30 uur   inloop met lunch
  • 13.30 – 14.00 uur   plenaire opening
  • 14.00 – 14.10 uur   zaalwissel
  • 14.10 – 15.00 uur   deelsessie 1
  • 15.00 – 15.15 uur   pauze
  • 15.15 – 15.20 uur   zaalwissel
  • 15.20 – 16.10 uur   deelsessie 2
  • 16.10 – 16.30 uur   plenaire terugkoppeling
  • 16.30 – 17.30 uur   ontmoetingsborrel

Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Heeft u nog vragen? Dan kunt u uw vraag mailen aan info@burobombarie.nl.