Nieuws Passend Onderwijs

Passend onderwijs en privacy

Het steunpunt passend onderwijs heeft bijna twee jaar geleden een werkgroep opgericht waar onder andere Kennisnet, de raden, OCW, NJi, NVO, NIP, Ouders&Onderwijs en Ingrado aan deelnemen. Het doel is samen te werken aan eenduidige informatie over informatiebeveiliging en privacy.

Daarnaast heeft de werkgroep aan verschillende privacy-aspecten gewerkt die specifiek zijn verbonden aan passend onderwijs (gezondheidsgegevens, samenwerking met externe partners, informatie-uitwisseling met het samenwerkingsverband). Deze informatie is verwerkt in een digitale tool: klik hier.

Op dit moment werkt de werkgroep aan aanvullende teksten en informatie over o.a. bewaartermijnen, samenwerking met externe partners, gedragsdeskundigen (beroepscode in relatie tot passend onderwijs).