Nieuws Arbeidstoeleiding

Steun voor voorstel ChristenUnie: extra geld voor baankansen vso- en pro-leerlingen

Er is 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aan het werk helpen van jongeren op het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs. De Tweede Kamer steunde vrijdag 21 september 2018 een voorstel van ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Door een ander voorstel (van onder meer PvdA en ChristenUnie) zijn eerder aangekondigde bezuinigingen op praktijkleren ook van de baan.

Er komt 17 miljoen euro extra, die bedoeld zijn om jongeren uit vso en pro rechtstreeks en duurzaam de arbeidsmarkt op te helpen. Het geld kan gebruikt worden voor leerwerkplaatsen, stagebegeleiding, speciale scholing en het aanbieden van certificaten. Daarmee worden de kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, die moeilijk aan het werk komen vergroot.

Gert-Jan Segers: “De ChristenUnie wil hiermee een extra stap zetten voor jongeren die niet vanzelfsprekend profiteren van de economische groei. We willen dat kwetsbare jongeren met deze extra impuls een grotere kans krijgen om hun plek in de samenleving in te nemen. In een sterke samenleving doet iedereen mee; dit voorstel moet daar aan bijdragen.”
 
Het Ministerie van SZW heeft LECSO en de Sectorraad Praktijkonderwijs gevraagd mee te denken over de wijze waarop e.e.a. uitgevoerd zal gaan worden.