Nieuws Expertise

Start zelf een expertgroep. Lees de tips van Gewoon Speciaal ICT

Binnen LECSO zijn verschillende expertgroepen actief. Mensen uit het gespecialiseerd onderwijs die zich op een bepaald thema of onderwerp hebben gegroepeerd en die met enige regelmatig bij elkaar komen. Binnen de nieuwe structuur van LECSO (populair gezegd LECSO 2.0) is er een belangrijke rol weggelegd voor deze expertgroepen. Want de echte experts die werken in het veld.
Wilt u ook een expertgroep starten kijk dan op onze site. Wellicht kunnen wij u ondersteunen.

De komende tijd stellen we een paar expertgroepen voor die al langer bestaan. Hoe zijn ze begonnen, wat doen ze en vooral hebben ze goede tips voor beginnende expertgroepen? Dit keer Gewoon Speciaal ICT, dat een kleine 5 jaar geleden het levenslicht zag.

"Eigenlijk is deze werkgroep bij toeval ontstaan", zegt Thierry Koningstein, beleidsmedewerker ICT bij Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg. Samen met Elle Peters, voorzitter van het kennisteam innovatie bij De Onderwijsspecialisten in Arnhem is hij de oprichter en kartrekker van Gewoon Speciaal ICT. "Tijdens Het Congres kwamen Elle en ik met elkaar aan de praat en merkten dat we veel met dezelfde dingen bezig waren. Welke rol speelt ICT in het speciaal onderwijs en hoe kunnen we de versterken? We hebben allebei de instelling: heb je een plan, doe het dan! Dus hebben we contact met Kennisnet en LECSO gezocht. Kennisnet een dienstverlener op het gebied van ICT voor het gehele onderwijs heeft ons inhoudelijk geholpen bij specifieke vragen. Van LECSO krijgen we sinds de oprichting organisatorische ondersteuning."

Gewoon Speciaal ICT organiseert drie a vier netwerkbijeenkomsten per jaar, meestal samen met de ICT-coördinator van de school waar de bijeenkomst gehouden wordt. Koningstein: "Wat Elle en ik vooral doen is faciliteren. Zorgen dat het georganiseerd wordt, de inhoudelijke input komt van andere ICT-medewerkers of specialisten. Doorgaans komen er veertig tot zestig belangstellenden op af."
"Daarnaast organiseren we eens per jaar een buitenlandse studiereis. De eerste naar Singapore was meteen een groot succes. De laatste jaren combineren we een bezoek aan de grote technologiebeurs BETT in Engeland met een werkbezoek aan een Engelse school."

Welke tips heeft Thierry Koningstein voor nieuwe expertgroepen?
"Probeer het groter te maken dan je eigen clubje. Betrek anderen erbij, liefst ook van andere organisaties.
Neem contact op met LECSO en kijk op welke manier zij kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door de  inschrijving van bijeenkomsten te verzorgen.
Probeer zoveel mogelijk mailadressen van de mensen zelf te krijgen. Zodat je niet via een algemeen de schooladres (info@…) hoeft te mailen.
Maak jezelf zichbaar op sociale media. Gebruik bijvoorbeeld twitter om bekendheid te geven aan je initiatief. En heel belangrijk maak een eigen facebookpagina, zodat je meteen gevonden kunt worden."

Als er vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn, horen en lezen Elle en Thierry deze altijd graag. Deze kunnen gemaild worden naar Elle Peters en Thierry Koningstein. Zie voor meer informatie ook de website van Gewoon Speciaal ICT. Op deze website vindt u ook de links naar onze Twitter en pagina op Facebook.

In de bijlage een artikel dat januari 2017 in Vives, een blad over onderwijsinnovatie en ICT is verschenen

Het landelijk netwerk Gewoon Speciaal ICT, Vives januari 2017.pdf