Nieuws Algemeen

Mogen wij uw nieuwsbrief ontvangen?

Bij LECSO zijn wij graag op de hoogte van alles wat er speelt op het gebied van gespecialiseerd onderwijs. Nieuws over projecten, aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten, informatie over subsidieregelingen en de nieuwste plannen uit beleidstukken. Van alles komt bij ons langs.

Via onze website, de nieuwsbrief, meet-ups, bijeenkomsten, de LECSO-app, en twitter zorgen we er vervolgens voor dat ook andere geinteresseerden weten wat er speelt binnen het so en vso.

Uw nieuwsbrief
Maar natuurlijk willen we ook weten wat er bij u op school gebeurt. We blijven ook graag op de hoogte van het reilen en zeilen op de so- en vso-scholen. Want dat is de plek waar onze leerlingen daadwerkelijk onderwijs krijgen.

Ongetwijfeld heeft u een nieuwsbrief, waarmee u ouders en collega's met enige regelmaat vertelt wat er bij u op school gebeurt, of staat te gebeuren.
Indien mogelijk zouden wij die (digitale) nieuwsbrieven willen ontvangen. Zo weten wij wat er speelt binnen het gespecialiseerd onderwijs, niet alleen op ministerieel niveau, maar ook op de werkvloer.
Stuur uw digitale nieuwsbrief naar nieuwsbrieven@lecso.nl En wie weet ziet u een van uw artikelen terug in de LECSO-nieuwsbrief. (uiteraard wel nadat we toestemming hebben gevraagd)