Nieuws Algemeen

Bijeenkomst over lerarentekort

Op 5 november 2018 organiseert LECSO een bijeenkomst in samenwerking met het Ministerie van OCW over het Lerarentekort. De bijeenkomst is bedoeld voor directeuren en bestuurders van so en vso-scholen. Ook de Onderwijsinspectie zal aanwezig zijn.

We gaan inventariseren:

  • Hoe groot is het probleem
  • Wat doen we nu al
  • Wat is er volgens ons nodig om het op te lossen.

Ook zullen we ervaringen uit de praktijk bespreken die het verschil kunnen maken. De resultaten van deze bijeenkomst worden gedeeld met de PO-Raad en het Ministerie, zodat onze ervaringen meegenomen worden in het (nog te ontwikkelen) beleid.

Agenda:

13:00 uur     Inloop met koffie en thee
13:30 uur    Inleiding Jasper Swüste ( LECSO)  waarbij o.a. een compilatie media aandacht lerarentekort
13:45 uur    Presentatie Maarten Lamé ( PO-Raad); stand van zaken
14:00 uur    Presentaties van ervaringen en initiatieven
15:00 uur    Pauze
15:30 uur    Oplossingsrichtingen en ervaringen uitwisselen
16:30 uur    Plenair  terugkoppeling en ophalen
17:00 uur    Afsluiting

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden.
Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.