Nieuws Onderwijskwaliteit

Definitieve versie landelijk doelgroepenmodel op Hét Congres

Tijdens Hét Congres op 30 november 2018 presenteert de werkgroep van het landelijk Doelgroepenmodel de definitieve versie van het model. Er zal die dag een verdiepende sessie plaatsvinden (15.30-16.30 uur), voor diegenen die nog graag een keer de diepte in willen gaan over het model en de werking ervan in de praktijk. Ook zijn leden van de werkgroep van het doelgroepenmodel de gehele dag in het ICT-lab aanwezig om vragen te beantwoorden.

Na 30 november wordt er gedurende twee jaar de gelegenheid aan scholen gegeven om met de definitieve versie aan het werk te gaan. Alle producten van het doelgroepenmodel worden na 30 november beschikbaar gesteld op de website, onder het kopje 'Downloads'. Na twee jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om via onze e-learning module alles te leren over het model en de werking ervan.